הסבר למפה דינמית של מערכת השמש

במפה הדינמית אפשר לראות את מיקום השמש וכוכבי הלכת על מפת השמים. מישור המילקה (הקו העקום) מצוי בחציו מתחת לקו המשווה השמימי (הקו האופקי החוצה את המפה לשני חצאים) וחציו מעליו. כאשר השמש מצויה בנקודה הגבוהה ביותר על מישור המילקה זהו היפוך הקיץ. הנקודה התחתונה ביותר היא היפוך החורף. המפה אינה מראה את מיקום השמש וכוכבי הלכת ביחס לצופה, כיוון שהיא מראה את כל כיפת השמים (למעט האזורים הסמוכים לקוטב הצפוני השמימי). כדי לראות את מיקום כוכבי הלכת ביחס לצופה בישראל, יש להקיש על המקש: הצג מיקום ביחס לאופק. הסבר בהמשך.

כדי לראות את תנועת השמש וכוכבי הלכת על כיפת השמים יש ללחוץ על המקש הפעל אנימציה.  כעת יתחילו השמש וכוכבי הלכת לנוע על פני כיפת השמים כאשר במקביל תראה תצוגה של התאריך. כל לחיצה נוספת על המקש תאיץ את האנימציה.  במקרה שרוצים לבדוק תאריך שבו אירעה התרחשות מסוימת (כגון התקבצות), יש ללחוץ מידית על המקש הצג תאריך. הקשה על המקש אינה עוצרת את האנימציה. אפשר לשים לב לתנועה המיוחדת של כוכבי הלכת הפנימיים, כוכב חמה ונוגה, סביב השמש , וכן לתנועות הקדומניות והאחוריות של יתר כוכבי הלכת.

מיקום מערכת השמש ביחס לאופק.

בחירה של תאריך (יש לשים לב לסדר ההכנסה של החודשים והימים) והקשה על המקש של מיקום מערכת השמש ביחס לאופק, תציג את מיקום מערכת השמש על פני כיפת השמים (מפה תחתונה) ואת מיקום כוכבי הלכת, השמש והירח ביחס לאופק של צופה בישראל (מפה עליונה). במקרה שהשעה היא שעת יום, רקע המפה יהיה לבן. במקרה של לילה, רקע המפה יהיה שחור. אפשר להשוות את כוכבי הלכת הנראים במפה העליונה למיקומם הכללי על פני כיפת השמים במפה התחתונה.