עמוד הבית
מי אנחנו
פורומים ורשימת תפוצה
אלמנך שמי ישראל
אסטרו-לאב
ציוד לצפייה בשמיים
בנה במו ידיך
חדשות ומאמרים

 

אסטרו-לאב, פורטל האסטרונומיה למורים, תלמידים וחובבים

 
מושגי יסוד ופרקי מבוא באסטרונומיה
תרגולים למורים, תלמידים וחובבים
פעילויות אסטרונומות ציבוריות
 
 

פרקי מבוא באסטרונומיה

 

פרק א

כיפת השמים

תרגול מספר 10 - קווי אורך ורוחב שמימיים

 

 

 

קווי האורך והרוחב השמימיים

מטרת הפעילות:

עמודים 5-6

מיקום ההסבר בגוף הספר:

בכיתה

מקום ביצוע הפעילות:

כדור השמים, סטלריום

אביזרים נדרשים:

2

דרגת קושי

 

הגדרת נשוא הפעילות:

מערכת הקואורדינטות המשווניות מקבילה למערכת קווי האורך והרוחב  על פני כדור הארץ. הקטבים השמימיים מצויים בהמשך ציר סיבוב כדור הארץ וקו המשווה השמימי מקביל לקו המשווה.

פרקי תרגול
 
 
זווית הראייה
 
כיפת השמיים
 
מערכת הקואורדינטות האופקית
 
הקטבים השמיימים
 
קואורדינטות משווניות
 
המצהר
 
זווית השעה
 
כוכבים סובבי קוטב
 
קטבים וקו המשווה השמיימי
 
קווי אורך ורוחב שמימיים
 
הכרת הקטבים השמימיים
 
הכרת קו המשווה השמיימי
 
כיפת השמיים הנראית מישראל
כיפת השמים במשך השנה
 

שלב ראשון: זיהוי קווי האורך על כדור הארץ.

קווי האורך שעל פני כדור הארץ הם מעגלים גדולים על פניו, החוצים אותו לחצאים. כל המעגלים הגדולים שהם מתווים יוצרים מישורים העוברים דרך הקטבים ומרכז כדור הארץ.  לכן, כל קווי האורך עוברים דרך הקטבים.

קווי האורך כולם זהים באורכם וכולם נפגשים בקטבים.

שלב שני:  זיהוי קווי האורך השמימיים.

קווי האורך השמימיים  'מצייתים' לאותם כללים החלים על קווי האורך הארציים. לכן, הם כולם נפגשים בקטבים השמימיים והיקפם על פני כדור השמים - שווה. (הערה – השוואת השמים לכדור היא רק לשם נוחות).

שאלה:

זהה את קווי האורך השמימיים.

שלב שלישי: זיהוי קווי הרוחב על פני כדור הארץ.

קווי הרוחב הינם מעגלים המקבילים לקו המשווה. קווי הרוחב חומים את כדור הארץ לפרוסות מקבילות, מקו המשווה ועד לקטבים.  לכן, בניגוד לקווי האורך, קווי הרוחב אינם חוצים זה את זה. גם היקפם של קווי הרוחב משתנה: קו הרוחב הגדול ביותר הוא קו המשווה והקטן ביותר, העובר בקטבים, מתווה למעשה נקודה.

שלב רביעי: זיהוי קווי הרוחב השמימיים.

גם קווי הרוחב השמימיים 'מצייתים' לכללים החלים על קווי הרוחב השמימיים. לכן, הם מקבילים לקו המשווה השמימי ומצויים במקביל לקווי הרוחב על כדור הארץ. קו הרוחב הגדול ביותר הוא קו המשווה ואילו קווי הרוחב שהיקפם הוא הקטן ביותר - אלו הקטבים.

שאלה:

זהה את קווי הרוחב השמימיים.