עמוד הבית
מי אנחנו
פורומים ורשימת תפוצה
אלמנך שמי ישראל
אסטרו-לאב
ציוד לצפייה בשמיים
בנה במו ידיך
חדשות ומאמרים

 

אסטרו-לאב, פורטל האסטרונומיה למורים, תלמידים וחובבים

 
מושגי יסוד ופרקי מבוא באסטרונומיה
תרגולים למורים, תלמידים וחובבים
פעילויות אסטרונומות ציבוריות
 
 

פרקי מבוא באסטרונומיה

 

פרק א

כיפת השמים

תרגול מספר 5 - הקואורדינטות המשווניות

 

 

 

הקואורדינטות המשווניות

מטרת הפעילות:

עמודים  4-6

מיקום ההסבר בגוף הספר:

בחצר, בשעות הערב.

מקום ביצוע הפעילות:

מצפן, מפת כוכבים מסתובבת

אביזרים נדרשים:

1

דרגת קושי

 

הגדרת נשוא הפעילות:

מערכת הקואורדינטות המשווניות מקבילה למערכת קווי האורח והרוחב  על פני כדור הארץ. הקטבים השמימיים מצויים בהמשך ציר סיבוב כדור הארץ ואילו קו המשווה השמימי  מצוי על אותו מישור של קו המשווה.  כדי לתאר את מיקומו של כוכב על פני כיפת השמים, אנו משתמשים במערכת הקואורדינטות המשוונית.

פרקי תרגול
 
 
זווית הראייה
 
כיפת השמיים
 
מערכת הקואורדינטות האופקית
 
הקטבים השמיימים
 
קואורדינטות משווניות
 
המצהר
 
זווית השעה
 
כוכבים סובבי קוטב
 
קטבים וקו המשווה השמיימי
 
קווי אורך ורוחב שמימיים
 
הכרת הקטבים השמימיים
 
הכרת קו המשווה השמיימי
 
כיפת השמיים הנראית מישראל
כיפת השמים במשך השנה
 

שלב ראשון: יש לעיין באחת מן המפות התקופתיות המצויות באתר, בהתאם לתקופת השנה שבה עורכים את התרגיל.

שלב שני: יש לזהות בשמים קבוצות כוכבים  המצויות על קו המשווה השמימי.

שאלות מחשבה:

מהו הגובה של קו המשווה השמימי מעל האופק הדרומי עבור צופה בישראל?

מהו המרחק הזוויתי שבו מצוי קו המשווה השמימי מהזניט? האם תשובה זו מתיישבת עם התשובה הקודמת? נמק.

שלב שלישי: יש למדוד את המרחקים הזוויתיים בין קו המשווה השמימי לאופק ולזניט,  בשיטה שתוארה בתרגיל א - 1, ולהשוות עם התשובות לשאלות המחשבה.