עמוד הבית
מי אנחנו
פורומים ורשימת תפוצה
אלמנך שמי ישראל
אסטרו-לאב
ציוד לצפייה בשמיים
בנה במו ידיך
חדשות ומאמרים

אלמנך שמי ישראל דן בתופעות אסטרונומיות הנראות משמי ישראל

כוכבים משתנים
התכסויות כוכבים
אלמנך שנתי
מערכת השמש

 

 
התכסויות כוכבים
   
בירח
 
בכוכבי לכת
 
באסטרואידים
 

אחת התופעות המעניינות והזמינות ביותר לצפייה היא התצפית בהתכסויות  גרמי שמים בגרמי שמים אחרים.  בדרך כלל, גרמי השמים המתכסים יהיו גופים במערכת השמש, שהם קרובים אלינו ונעים על פני כיפת השמים, והגופים המכוסים יהיו גופים שרחוקים יותר מהגוף המכסה, למשל – כוכבי שבת. הגוף הקרוב ביותר אלינו, הירח, הוא גם בעל הקוטר הזוויתי הגדל ביותר ובעל התנועה המהירה ביותר על פני כיפת השמים ולכן, מטבע הדברים, מרבית ההתכסויות יהיו של גופים המתכסים בירח. ההתכסות המפורסמת ביותר היא ליקוי חמה שבו הירח מכסה את השמש אך אלה נידונות בפרק נפרד תחת אירועים הקשורים בשמש.

אפשר להתייחס לצופה המצוי בקו אחד עם הגוף המכסה והמכוסה מצוי כאל מישהו המצוי ב"צל" שמטיל הגוף המכסה. רק אלה המצויים בתחום ה"צל" יראו את ההתכסות.

גם כוכבי הלכת, ירחיהם ואסטרואידים נעים על פני כיפת השמים אלא שתנועתם איטית יותר וגודלם הזוויתי קטן יותר מאשר הירח ולכן מספר ההתכסויות בגופים אלה יהיה קטן יותר. התכסויות באסטרואידים הן נדירות יחסית בגלל גודלם הקטן מאוד, אך בשל המספר הגדול של כלל האסטרואידים ותנועתם המהירה יחסית ביחס לתנועת כוכבי הלכת החיצוניים, יש מספר התכסויות אסטרואידים בשנה.

הסבירות להתכסות

ההתכסות נגרמת כאשר שני הגופים, המכסה והמכוסה, מצויים בקו אחד עם הצופה. בגלל קרבתם היחסית של הגופים המכסים לצופה, קיימת סטייה פרלקטית. כלומר: מיקומם על כיפת השמים משתנה בהתאם למיקום הצופה על כדור הארץ, כך שיתכן שהתכסות שתראה במקום מסוים, לא תראה במקום אחר. בגלל קרבת הירח וגודלם הקטן של האסטרואידים, יש מקרים שבהם הפרש של קילומטרים במיקום הצופה ישפיע על ההסתברות לצפייה.

התצפית בהתכסויות

יש הבדל בין התכסויות כוכבים בירח ובכוכבי לכת להתכסויות בירחים או באסטרואידים. ההבדל נובע מהבדלים בעצמת ההארה של הגוף המכסה לגוף המכוסה. בטבלאות המצורפות הגבלנו את בהירויות הכוכבים המכסים בירח. להלן כמה כללים בנוגע להתכסויות.

התכסויות כוכבים בירח

בגלל גודלו של הירח יש השפעה גדולה לידיעה המדויקת על מיקום ההתכסות ביחס לשולי הירח על הצלחת התצפית, בעיקר בעת ההתגלות שבה אין תצפית מוקדמת על מיקום הכוכב ביחס לשולי הירח. הנתונים על מיקום הכוכב היחס לדיסקת הירח ניתנים בטבלאות.

ההתכסות של גרמי שמים בירח וכן התגלותם ניתנים בדרך כלל מאחורי השפה המוצלת של הירח, למעט התכסויות של כוכבי לכת או כוכבים בהירים במיוחד.

במקרה של התכסויות של כוכבי לכת בירח, ניתן גם הנתון של משך התכסות הדסקה שאינה נקודתית.

התכסויות כוכבים בכוכבי לכת, בירחיהם ובאסטרואידים נדירה יותר ולעתים יש לבדוק מה הנתון לגבי גבולות האזורים מהם אפשר לצפות בתופעה. לגבי הצפייה בהתכסויות כוכבים באסטרואידים ייתכנו מצבים שלא תראה התכסות בגלל שינויים קלים במסלול האסטרואיד. מצב זה מתקיים בעיקר ככל שהצופה סמוך לשולי הצל.

יש 3 קטגוריות של התכסויות כוכבים באתר זה:

התכסויות כוכבים בירח - בהתתכסויות אלה הירח מכסה כוכבי לכת או גופים אחרים

התכסויות כוכבים בכוכבי לכת וירחיהם - בהם כוכבי הלכת או ירחיהם מכסים גופים אחרים, בדרך כלל כוכבי שבת

התכסויות כוכבים באסטרואידים - כאשר אסטרואידים מכסים כוכבי שבת