עמוד הבית
מי אנחנו
פורומים ורשימת תפוצה
אלמנך שמי ישראל
אסטרו-לאב
ציוד לצפייה בשמיים
בנה במו ידיך
חדשות ומאמרים

אלמנך שמי ישראל דן בתופעות אסטרונומיות הנראות משמי ישראל

כוכבים משתנים
התכסויות כוכבים
אלמנך שנתי
מערכת השמש

 

 

כוכבים משתנים

 
אלגול
 
ארוכי מחזור
 
 

כוכבים משתנים הם כוכבים שמשנים את עצמת אורם כתוצאה מסיבות שונות הקשורות בהתנהגותם הפיזיקלית או כתוצאה מליקויים המתרחשים במערכות מרובות כוכבים אשר אחד הרכיבים או יותר מסתירים רכיב אחד או יותר. באתר זה יוקדשו שני פרקים לשני סוגי כוכבים משתנים:

משתנים ארוכי מחזור – אלה ענקים אדומים שהשינוי בעצמת האור שלהם נובע משינויים בקוטרם. משך השינוי הוא גדול ונמשך ממספר חודשים עד כמה שנים. אנו נתייחס רק לכוכבים משתנים שבעת שיא בהירותם הם בהירים מבהירות 6. חשוב לציין כי זמן המחזור של כוכבים משתנים אלה אינו קבוע והניבוי לזמני המקסימום או המינימום הוא מקורב.

אלגול – מערכת לוקה קלאסית שבה שינויי הבהירות נראים בעין כאשר זמן המחזור הוא בן כמה ימים.